A Helping Hand

תמיכה בנושאים רגישים

בעמוד זה מרוכזים תכנים ושירותים הנוגעים לנושאים רגישים יותר.

נושאים אלה עלו כבקשה ממנויים ואנו רואים לנכון לתת להם במה ראויה.

עמוד זה ייבנה לאורך זמן אך מספק כבר עכשיו התייחסות מעמיקה שתתן לכם כלים להתמודדות.

הרגישו חופשי לפנות אלינו עם בקשות ושאלות.

אנחנו כאן בשבילכם!

רוצים לדעת איך מתחילים ועם מי צריך לדבר?חסר לכם משהו? כתבו לנו!

תודה! הודעתכם נקלטה במערכת