לקוחה יקרה, המנוי הסתיים.
קבעת את מקסימום הפגישות שיש במנוי