logo_edited.png

צפו בהקלטות המפגשים

בזמן שמתאים

לכם

המפגשים המוקלטים שלנו

לא הצלחת להגיע למפגש?
נזכרת מאוחר מידי?

רכשו לעצמכם את הקלטות המפגשים וצפו בהן בזמן שלכם ובקצב שלכם.


ההקלטות זמינות לכם למשך שבועיים מהרכישה

אנחנו פה בשבילכם!